Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

M

Mètode de producció artesanal

Mètode que es basa en què una persona (l'artesà o artesana) s'especialitza en la fabricació d'un tipus de producte i ella mateixa s'encarrega de fer totes els fases del procés tecnològic, utilitzant tècniques tradicionals i basades en l'experiència, elaborant petites quantitats i fent servir molt poca maquinària.

Mètode de producció industrial

Es caracteritza per l'elaboració de grans quantitats de producte amb característiques molt homogènies, amb tècniques científicament estudiades, fent servir molta maquinària i amb treballadors cadascun dels quals està molt especialitzar en una sola fase i en unes poques operacions del procés tecnològic.

Metxa

En el procés de filatura, feix de fibres tèxtils orientades paral·lelament al seu eix longitudinal, obtingut a partir de la veta, aprimant-la, per tal de millorar-ne la regularitat, i donant-li una lleugera torsió.

Metxera

Màquina emprada en el procés de filatura per obtenir la metxa.

Microprocessador o CPU

Centre de control de l'ordinador que s'encarrega de coordinar totes les operacions del sistema informàtic.

Mineria

Activitat tecnològica que s'escarrega de l'extracció de minerals.

Mòdem

Aparell que possibilita la connexió del nostre ordinador amb el servidor a través de la línia telefònica.

Modista

Persona que té per ofici fer vestits i capells per a dona.

Monopoli d'un producte

Fenomen que es produeix quan només hi ha una empresa que aporta l'oferta de manera que tots els possibles compradors es veuran obligats a comprar el producte a aquesta empresa.

Morter

Conglomerat de ciment portland i sorra.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES