Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

L

Laminació

Tipus de deformació plàstica que consisteix a fer passar els lingots de metall que provenen de les foneries entre dos corrons o cilindres que giren en sentits oposats per aconseguir que el material es comprimeixi i s'estiri.

LED

Sigles de Light Emiting Diode. Component electrònic que emet llum quan és travessat per un corrent elèctric.

Liofilització

Tècnica d'eliminació de l'aigua per sublimació en aliments prèviament congelats. La sublimació és el pas de l'estat sòlid a gasós sense passar pel líquid.

Llana

Fibra natural d'origen animal. N'hi ha de molts tipus segons l'animal de procedència ovella, alpaca, conill d'angora, cabra de caixmir, etc. La majoria conserva les mateixes propietats que el cotó, llevat que absorbeixen més la humitat i són molt més càlides, ja que són molt aïllants. Tot plegat fa que sigui útil per fer jerseis, abrics i roba d'hivern.


Llançadora

Peça de fusta dura, de fusta resinificada i premsada o de material sintètic, en forma de barca, amb les extremitats afusades i guarnides amb puntes de ferro, que s'utilitza per teixir.

Llaurada

Operació que consisteix a trencar la capa superficial del terreny que es vol llaurar i fer sortir a la superfície la terra que hi ha a sota. Es pot fer amb l'ajut de bous, ases, altres animals forts o de maquinària, com ara un tractor.

Llautó

Metall de color groc lluent, semblant a l'or, que s'obté de l'aliatge entre el coure i el zinc. És menys conductor que el coure però més resistent i dur.

Llavor transgènica

Llavor que s'ha obtingut a partir de la manipulació genètica de llavors naturals. L'objectiu d'aquesta manipulació és obtenir uns vegetals més productius, més resistents a les plagues, a les malalties, als productes químics, etc.

Llei d'Ohm

La intensitat del corrent elèctric que circula és directament proporcional a la tensió que hi apliquem i inversament proporcional a la resistència que ofereix.

Llei de la palanca

La força pel seu braç és igual a la resistència pel seu.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES