Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

L

Llenguatge TCP/IP

És un sistema d'identificació dels ordinadors i alhora un mètode per a la transmissió d'informació que permet que aquestes màquines puguin compartir la informació de la xarxa Internet.

Llicència d'obres

Permís atorgat pels tècnics municipals i que dóna el vist i plau perquè les diferents empreses constructores, instal·ladores, etc. puguin començar a treballar.

Llima

Eina que té tota la superfície coberta de petites dents o estries i que, mitjançant la fricció, arrenca petites partícules dels materials.

Llista de distribució

És un servei d'Internet que informa a un grup d'usuaris sobre un determinat tema. Els membres de la llista poden participar fent aportacions, preguntes o comentaris enviant un correu electrònic a l'adreça de la llista i el servidor l'envia immediatament és a tots els subscriptors.

Logigrama

Representació gràfica d'un circuit digital utilitzant els símbols de les portes lògiques.


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES