Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

J

JIT

Sigles de Just-In-Time. Mètode que consisteix a organitzar tot el procés productiu d'una indústria per tal de reduir al màxim els productes que són als magatzems, fabricant, per tant, només la quantitat justa de producte que demana el client i només en el moment en què es produeix la comanda.

Joc d'escaires

Conjunt de dues peces, l'escaire i el cartabó, normalment de plàstic, que serveix per traçar línies rectes i rectes paral·leles i rectes perpendiculars.