Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

I

Injecció de plàstics

Mètode de conformació de plàstics.

Injecció electrònica

Dispositiu que subministra en cada moment la quantitat justa de carburant al motor en funció de la potència que necessita el motor. Els injectors són controlats per un circuit electrònic.

Insecticida

Producte químic utilitzat per eliminar els insectes.

Instal·lació

Element constructiu que fa arribar els subministraments d'aigua, energia i comunicacions als punts on els ocupants n'han de fer ús.

Instal·lació de calefacció

Instal·lació que controla la temperatura de l'habitatge i la manté superior a la de l'exterior.

Instal·lació de climatització

Instal·lació que controla la temperatura i la humitat de l'habitatge i les manté en els valors adequats per al confort ambiental.

Instal·lació de gas

Instal·lació que s'encarrega de fer arribar el gas combustible als gasodomèstics i d'evacuar, si és necessari, els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat.

Instal·lació de refrigeració

Instal·lació que controla la temperatura de l'habitatge i la manté inferior a la de l'exterior.

Instal·lació elèctrica

Instal·lació que té la funció de subministrar energia elèctrica a l'habitatge, garantint la seguretat de les persones i el bon funcionament dels aparells elèctrics de la mateixa instal·lació.

Instal·lacions de l'aula de tecnologia

Són el conjunt d'elements que fan possible l'entrada i la sortida d'energia, de productes o d'informació a les zones de l'aula. Per exemple, la instal·lació elèctrica, que assegura una correcta il·luminació.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES