Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

I

Indústria manufacturera

Indústria que transforma les primeres matèries en béns econòmics (de consum o de producció). Les indústries alimentàries en són un exemple.

Indústria pesant

Indústria que es dedica a obtenir béns de producció, és a dir, béns no destinats directament al consum, sinó a ser utilitzats com a primeres matèries per altres indústries. Les petroleres en són un exemple.

Indústria punta

La indústria punta és la més nova i la que requereix més investigació i menys matèries primeres per a l'obtenció dels seus productes. Les indústries de telecomunicacions en són un exemple.

Indústria tèxtil

Indústria que comprèn les activitats dedicades a la producció de fils, de teixits i els processos de confecció de peces de vestir i altres productes basats en tissatge.

Indústria transformadora

Indústria que es dedica a transformar productes alimentaris abans de posar-los a disposició del consumidor. En molts casos el producte final ha sofert diversos processos de transformació. En són exemples les panificadores, les indústries vinícoles i d'olis, les fàbriques d'embotits, les pastisseries industrials, les indústries de pastes, etc.

Industrialització

Procés a través del qual es transforma l'estructura productiva tradicional d'una formació social, cap a l'enfortiment i modernització dels sectors industrial i de serveis.

Infiltració

Mètode de reg en el qual l'aigua no inunda tot el camp, sinó que circula per una xarxa de petits canals fets al mateix canal anomenats recs. L'aigua es filtra i impregna d'humitat la zona més propera a les arrels.

Informació

Procés d'obtenció o d'elaboració de dades que proporcionen coneixement.

Informàtica

És la ciència que estudia el tractament automàtic i racional del a informació mitjançant l'ús de màquines.

Ingrés

Quantitat de diners que entra a l'empresa (excepte els crèdits).


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES