Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

G

Galteres protectores

Dues peces de material tou en forma de L que es col·loquen entre la peça i les boques del cargol per evitar que la superfície de la peça que es subjecta es faci malbé.

Galvanització

Procediment que consisteix a submergir peces d'acer dins de zinc líquid, de manera que un cop s'extreuen els queda dipositada a sobre una capa de zinc que actua de protectora contra la corrossió.

Ganga

Part el mineral no aprofitable, per exemple, perquè no conté metall.

Gasodomèstics

Aparells que aprofiten, fonamentalment, la calor generada en la combustió del gas per dur a terme activitats com ara la cocció dels aliments, la calefacció, etc.

Generador

Aparell encarregat de generar l'energia necessària per moure els electrons en un circuit elèctric.

Generador electromàgnètic

És una màquina motriu que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica.

Gestor de base de dades

Programa informàtic que permet la gestió i el manteniment d'una base de dades, és a dir, de crear o donar d'alta informació, modificar-la, esborrar-la, ordenar-la, seleccionar-la, consultar-la, etc.

Gràfic

En un full de càlcul, és una representació en una imatge o dibuix de les dades seleccionades.

Gramatge

Magnitud que indica la massa d'un metre quadrat de paper.

Greixos o lípids

Nutrients. Són una font d'energia a llarg termini, realcen el gust dels aliments i serveixen de lubricant per facilitar la digestió. Els olis, la mantega, els fruits secs i els embotits són aliments rics en greixos.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES