Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

F

Façana

Tancament que aïlla l'edifici de l'exterior.

Factors de producció industrial

Tots aquells elements que necessita una indústria per poder funcionar.

Factura

Document mercantil que recull la informació relativa a la venda d'un producte o d'un servei. Tota empresa que realitza una venda està obligada a emetre la factura corresponent, que ha de lliurar a la persona o l'empresa compradora.

Farratge

Conjunt de vegetals conreats als camps propers a la granja que es pot consumir fresc (acabat de collir) o ensitjat (collit a l'estiu i emmagatzemat en sitges per consumir-lo a l'hivern.

Fax o facsímil

Sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que, alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor.

Femella

Peça amb un forat roscat que s'acobla al cargol i que es fa servir per fer unions que han de suportar grans esforços, especialment en metalls.

Fermentació

Tècnica que es basa en el creixement i l'acció selectiva de certs microorganismes desitjables sobre els aliments que impedeixen el creixement dels nocius. Hi ha diversos tipus de fermentació. Es conserven per aquest procediment els formatges, els iogurts i derivats làctics, els vins, les cerveses...

Ferritja

Fragments de material que es desprenen al llimar, serrar o trepar un metall.

Ferro colat

Material magnètic, dur, fràgil i molt resistent a la compressió i al desgast, sense plasticitat que s'obté en els forns de cubilot per afinament del ferro colat de primera fusió. S'utilitza per fer objectes metàl·lics com radiadors de calefacció, estufes de llenya, fanals, etc.

Fibra

Substància sòlida i flexible, de forma allargada, molt prima i amb una llargària limitada.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES