Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES

F

Funció I

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 1.

Funció lògica d'una variable

Acció que depèn dels elements que permeten la seva execució.

Funció NO

Funció lògica que dóna com a sortida l'estat invers de l'entrada.

Funció NO-I

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan almenys una de les entrades val 0.

Funció NO-O

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 0.

Funció O

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan almenys una de les variables d'entrada val 1.

Fungicida

Producte químic utilitzat per eliminar els fongs.

Fusibles

Element de protecció de curtcircuits utilitzat en els circuits elèctrics. Si es produeix un curtcircuit, els fusibles detecten l'augment de temperatura i es fonen, de manera que el circuit queda obert, cessa el corrent i s'eviten altres conseqüències.

Fusta

Material orgànic obtingut a partir de la transformació de primeres matèries d'origen vegetal i que es caracteritza, en general, per ser un material resistent, tenaç, elàstic en flexió, lleuger, combustible i aïllant.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES