Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

E

Economia d'autoconsum

Economia en la qual els productes es produeixen i es consumeixen dins d'una petita comunitat autosuficient.


Economia de mercat

Economia en la qual el productor no genera productes per satisfer el seu consum, sinó per vendre'ls al mercat.

Edulcorant

Additiu que aporta gust dolç.

Efecte d'hivernacle

Fenomen provocat pel CO2 i altres gasos que s'alliberen a l'espai en l'ús de diferents combustibles. Els gasos creen una capa que fa que la radiació solar que reflecteix la superfície terrestre no pugui sortir de l'atmosfera, la qual cosa provoca una elevació de temperatura del planeta que pot tenir greus efectes climàtics.


Eina

Objecte o instrument manual que serveix per realitzar alguna operació específica sobre els materials. Hi ha eines manuals, que s'utilitzen amb la força del nostre cos, com ara el martell, i màquines eina, que s'utilitzen amb l'ajuda de motors, com ara la serra elèctrica.

Eix d'un mecanisme

És un suport fix cilíndric sobre el qual gira una roda, una politja, etc.

Elaboració

Procés de transformació de matèries primeres en productes elaborats.

Elasticitat

És la propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma original després d'haver estat deformats per un esforç.

Electricitat

Es una de les fonts d'energia més importants, sense la qual no ens seria possible gaudir dels avantatges d'una societat desenvolupada.

Electró

Partícula elemental de l'àtom amb càrrega negativa i que giren en òrbites el·líptiques entorn del nucli.Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES