Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

D

Dada

Unitat bàsica d'informació com ara el nom d'una persona, el número de DNI, etc., constituïda per símbols, lletres, números, sols o combinats entre sí, que pot ser llegit i processat per un ordinador per produir informació.

Deformació plàstica

Tipus de conformació que consisteix a canviar permanentment la forma d'un material gràcies a l'aplicació d'una força o d'una pressió exterior.


Degoteig

Tècnica de reg que consisteix en una xarxa o instal·lació de canonades estretes de plàstic distribuïdes per la superfície del terreny que va passant al costat de totes les plantes. La canonada té un petit forat al costat de cada planta, el degotador, per on va sortint l'aigua molt a poc a poc en forma de gotes.

Deixalleria

Instal·lació que permet fer la recollida selectiva dels productes i materials per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida a domicili, com ara piles, mobles vells, oli, etc.

Demanda

Quantitat d'unitats d'un producte que els consumidors estan disposats a comprar.

Densitat

És una propietat que segons la naturalesa del material relaciona la seva massa i el volum que ocupa. La densitat és igual a la massa dividida entre el volum.

Derivació

Canonada horitzontal que connecta els aparells sanitaris amb els baixants.

Desbastar

Eliminar part del material d'una peça per apropar-nos a les dimensions finals que ha de tenir.

Desforestació

Destrucció dels boscos per una explotació excessiva per part de l'home o per grans incendis.

Deshidratació

Tècnica semblant a la dessecació, però en aquest cas el contingut d'aigua dels aliments es redueix per l'acció de el calor artificial. Verdures, hortalisses, triturats de carn o peix, sopes preparades, entre d'altres, se solen conservar per aquest procediment.Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES