Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES

D

Díode

Components electrònics actius que permeten el pas del corrent en un únic sentit.


Direcció d'un vehicle

Sistema que permet girar el vehicle.

Divisió del treball

Divisió del procés productiu en un conjunt d'operacions senzilles, de manera que cada treballador s'especialitza en una d'elles.

Doblar

Ajuntar dos o més filaments de manera que quedin paral·lels.

Dret mercantil

Conjunt de lleis que regula les activitats de compravenda (comerç) i altres intercanvis econòmics i financers (negocis).

Drets

Elements o diners que l'empresa no té actualment, però que pot exigir perquè li pertanyen, per exemple, les factures dels clients, els diners que li deuen, etc.

Ductilitat

És la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de fil prim sense trencar-se.

Duresa

És la propietat que indica l'oposició que ofereix un material a ser ratllat.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES