Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES

B

Bronze

Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.


Bugia

Element situat a la culata del motor, encarregat de provocar l'explosió

Bus

Cable encarregat de comunicar i intercanviar la informació entre els diferents dispositius informàtics.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES