Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

B

Baixant

Canonada vertical que recull les aigües de derivacions, vàters i teulades.

Balanç

És una forma de presentar la informació sobre la situació econòmica (patrimonial) d'una empresa en un moment concret.

Barrina

Eina que serveix per fer petits forats a la fusta i altres materials tous així com per iniciar el forat per on ha de passar un vis, tot de forma manual.

Base de dades

Conjunt de dades, organitzades i relacionades entre si, que tenen com a objectiu fonamental facilitar el tractament de la informació de manera sistemàtica, fàcil i ràpida.

Batà obridor

Màquina que s'utilitza per obrir les bales i netejar les fibres i barrejar les de diferents partides.

Bé de consum

Bé econòmic que satisfà directament una necessitat. Els CD en podria ser un exemple.

Bé de producció

Bé econòmic que ha estat utilitzat com a matèria primera per una indústria i ha estat transformat en un altre producte. Les totxanes en són un exemple.

Bé econòmic

Producte material.

Benefici d'un producte

És el total de diners que vol guanyar l'empresa un cop hagi venut el producte i pagat els costos de producció.


Béns

Elements patrimonials tangible que posseeix l'empresa i que es poden vendre com ara els productes elaborats, o que permeten la producció, com ara els terrenys, els edificis, etc.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES