Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES

B

Bestiar avícola

Bestiar format per les aus de corral com les gallines, els pollastres, les oques, els ànecs, els indiots?


Bestiar boví

Bestiar format per vaques, vedells i bous.

Bestiar oví

Bestiar format per les ovelles i les cabres.

Bestiar porcí

Bestiar format pels porcs.

Biga

Peça resistent, generalment de forma prismàtica i massissa o constituïda per un o més perfils, més llarga que ampla, que serveix per suportar càrregues.

Biomassa

Massa total de la matèria viva existent en un moment determinat a la Terra. Des del punt de vista energètic, és la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials, de la qual se'n pot extreure energia útil.


Bit

Sigles de Binary digit. Unitat d'i
nformació bàsica.

Bobina

Component format per un conductor elèctric aïllat i enrotllar sobre una superfície cilíndrica que serveix per crear un camp magnètic quan un corrent elèctric hi circula. Si connectem els extrems dels conductors a una pila, els camps magnètics creats per cada espira se sumen a l'interior de la bobina i el resultat és un camp magnètic similar al d'un imant rectangular, amb un pol nord en un extrem i un ol sud a l'altre


Bombona

Recipient d'acer que emmagatzema el gas a pressió en estat líquid.Boques d'un cargol de banc Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.Bronze Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.


Boques d'un cargol de banc

Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.Pàgina: (Anterior)   1  2  3  (Següent)
  TOTES