Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  68  (Següent)
  TOTES

C

Costura

Unió de les peces de roba amb màquines de cosir que porten un motor incorporat.


Cota

Línia auxiliar que es col·loca en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.


Cotó

Fibra natural d'origen vegetal. Procedeix de la planta del cotó i és suau, absorbeix bé la humitat (és higroscòpica), no irrita la pell, és fàcil de tenyir, dissipa l'electricitat estàtica, resisteix temperatures altes i és fresc perquè té una bona conductivitat tèrmica.


Coure

Metall de color vermellós, molt bon conductor de l'electricitat i de la calor, resistent a la corrosió, i molt dúctil i mal·leable. És més dens, més tou i menys resistent als esforços mecànics que els metalls fèrrics.


Crèdit

Quantitat de diners que ens han deixat i que hem de tornar en unes dates concretes.

Creditor

Persona o empresa a la qual devem diners.

Cremador

Conjunt de mecanismes que permeten barrejar el gas combustible amb l'aire (el comburent) per produir la combustió en condicions adequades.

Croquis

Dibuix fet a mà alçada seguint unes normes bàsiques.

Curtcircuit

És un accident que es produeix en un circuit elèctric que, per falta de resistència, es provoca un augment sobtat del a intensitat, que provoca un despreniment d'escalfor que pot resultar perillós.

Cúter

Eina que serveix per fer talls llargs i rectes en paper, cartró i làmines de materials tous. S'utilitza amb el regle metàl·lic, que li fa de guia.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  68  (Següent)
  TOTES