Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  68  (Següent)
  TOTES

C

Consulta de la base de dades

Eina que permet seleccionar registres i camps de les taules per visualitzar-los i examinar-los o extreure i modificar informació d'una taula o més.

Consum

Acció de satisfer una necessitat mitjançant un producte.

Contrapunxó

Eina que s'utilitza amb el martell i serveix per marcar el centre d'un forat o el centre d'arcs i circumferències. La marca fa de guia a la broca o evita que el compàs rellisqui en el moment de foradar o marcar.

Controlador d'un automatisme

Dispositiu característic del sistema que determina i executa el control del procés per al qual està preparat. Solen ser circuits electrònics o ordinadors.

Corrent altern

Corrent elèctric que canvia contínuament de sentit.

Corrent continu

Corrent elèctric que es desplaça pel circuit sempre en el mateix sentit. El sentit convencional del corrent continu és del pol positiu al negatiu.

Corrent elèctric

Es el moviment d'electrons a través d'un material.

Corriola o politja fixa

Roda suspesa pel seu eix sobre el qual pot girar, amb la superfície lateral acanalada per on pot passar una corda els extrems de la quals pengen per cada costat i que serveix per elevar càrregues verticalment. No redueix la força que hem de fer per elevar un determinat pes, però si que fa que l'elevem.

Cost total d'un producte

Suma dels costos fixos i dels variables.


Costos d'un producte

Són els diners que l'empresa ha hagut de pagar per utilitzar tots i cadascun dels recursos necessaris per realitzar la producció. Els costos fixos no depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa, mentre que els costos variables són els que depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa.Pàgina: (Anterior)   1  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  68  (Següent)
  TOTES