Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  68  (Següent)
  TOTES

C

Collita

Operació de recol·lecta dels fruits i les plantes que han arribat al seu estat òptim de maduració. Pot rebre altres noms, com la sega en el cas dels cereals, o la verema en el cas del raïm. Es pot fer manualment o amb l'ajut de màquines dissenyades especialment per a aquesta funció, com ara les segadores.


Colorant

Additiu que s'utilitza per donar color i embellir els aliments. El seu objectiu és simplement proporcionar-los un aspecte agradable a la vista, que cridi l'atenció i que n'estimuli la venda.


Comanda

Quantitat de productes que cal fabricar i la data en què aquests han d'estar disponibles per als clients.


Comercialització

Procés d'acostament d'un producte al consumidor final.

Conductor elèctric

Cable que enllaça els diferents elements el circuit per portar el corrent fins als receptors. Són de coure i estan aïllats amb un recobriment de material plàstic.


Connexió en paral·lel

Situació que es dóna quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d'un punt de connexió el corrent es reparteix entre ells i es torna a unir a la sortida.

Connexió en sèrie

Situació que es dóna quan en un circuit els diferents elements estan connectats un darrere l'altre de manera que hi circula el mateix corrent elèctric.

Conservació

Procés de transformació que té com a finalitat la conservació dels aliments durant molt més temps.

Consigna d'un sistema automàtic

És el valor de referència que es desitja obtenir coma a resultat de l'acció del sistema automàtic.

Construcció o fabricació

És la segona de les tres fases d'un procés tecnològic. La construcció és el conjunt d'accions que es duen a terme per realitzar el projecte. Pot ser artesanal o industrial.Pàgina: (Anterior)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  68  (Següent)
  TOTES