Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Corriola o politja fixa

Roda suspesa pel seu eix sobre el qual pot girar, amb la superfície lateral acanalada per on pot passar una corda els extrems de la quals pengen per cada costat i que serveix per elevar càrregues verticalment. No redueix la força que hem de fer per elevar un determinat pes, però si que fa que l'elevem.

Cost total d'un producte

Suma dels costos fixos i dels variables.


Costos d'un producte

Són els diners que l'empresa ha hagut de pagar per utilitzar tots i cadascun dels recursos necessaris per realitzar la producció. Els costos fixos no depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa, mentre que els costos variables són els que depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa.


Costura

Unió de les peces de roba amb màquines de cosir que porten un motor incorporat.


Cota

Línia auxiliar que es col·loca en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.


Cotó

Fibra natural d'origen vegetal. Procedeix de la planta del cotó i és suau, absorbeix bé la humitat (és higroscòpica), no irrita la pell, és fàcil de tenyir, dissipa l'electricitat estàtica, resisteix temperatures altes i és fresc perquè té una bona conductivitat tèrmica.


Coure

Metall de color vermellós, molt bon conductor de l'electricitat i de la calor, resistent a la corrosió, i molt dúctil i mal·leable. És més dens, més tou i menys resistent als esforços mecànics que els metalls fèrrics.


Crèdit

Quantitat de diners que ens han deixat i que hem de tornar en unes dates concretes.

Creditor

Persona o empresa a la qual devem diners.

Cremador

Conjunt de mecanismes que permeten barrejar el gas combustible amb l'aire (el comburent) per produir la combustió en condicions adequades.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES