Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Conservació

Procés de transformació que té com a finalitat la conservació dels aliments durant molt més temps.

Consigna d'un sistema automàtic

És el valor de referència que es desitja obtenir coma a resultat de l'acció del sistema automàtic.

Construcció o fabricació

És la segona de les tres fases d'un procés tecnològic. La construcció és el conjunt d'accions que es duen a terme per realitzar el projecte. Pot ser artesanal o industrial.


Consulta de la base de dades

Eina que permet seleccionar registres i camps de les taules per visualitzar-los i examinar-los o extreure i modificar informació d'una taula o més.

Consum

Acció de satisfer una necessitat mitjançant un producte.

Contrapunxó

Eina que s'utilitza amb el martell i serveix per marcar el centre d'un forat o el centre d'arcs i circumferències. La marca fa de guia a la broca o evita que el compàs rellisqui en el moment de foradar o marcar.

Controlador d'un automatisme

Dispositiu característic del sistema que determina i executa el control del procés per al qual està preparat. Solen ser circuits electrònics o ordinadors.

Corrent altern

Corrent elèctric que canvia contínuament de sentit.

Corrent continu

Corrent elèctric que es desplaça pel circuit sempre en el mateix sentit. El sentit convencional del corrent continu és del pol positiu al negatiu.

Corrent elèctric

Es el moviment d'electrons a través d'un material.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES