Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Coixí de seguretat

Els coixí de seguretat es combinen amb els cinturons de seguretat per reduir el risc de lesions greus al cap i el tòrax en col·lisions de certa violència. Si els sensors de col·lisió detecten un impacte que supera el valor necessari per activar els coixí de seguretat, el sistema de control dels coixí de seguretat activa el generador de gas. En 30 a 40 mil·lisegons, aquest infla els coixí de seguretat situats al volant i en el quadre de comandament davant del passatger del seient davanter. Una vegada inflats, aquests coixí de seguretat protegeixen el cap i el tronc, i distribueixen les càrregues resultants sobre una àrea el més àmplia possible. En tan sols 120 mil·lisegons, el gas s'evacua i el coixí de seguretat es desinfla. La reducció del marge de moviment del cap i el coll ajuda a reduir el risc de lesions.

L'inflat acuradament definit dels coixí de seguretat en dues fases, depenent de la gravetat de l'impacte, està dissenyat per reduir la càrrega a què es veurien sotmesos el conductor i l'acompanyant en cas d'accident. Tanmateix, només es pot assolir una protecció òptima si els ocupants porten correctament cordats els seus cinturons de seguretat, ja que els coixí de seguretat i els pretensors dels cinturons formen conjuntament un sistema de seguretat acuradament ajustat.

A més dels coixí de seguretat davanters, també estan disponibles els coixí de seguretat laterals i un sistema de coixí de seguretat per al cap.

Col·lector

Canonada horitzontal enterrada al subsòl que, connectada als baixants, directament o a través d'arquetes, canalitza les aigües evacuades fins a l'arqueta sifonal.


Colada

Operació d'abocar metall fos dins d'un motlle.


Collita

Operació de recol·lecta dels fruits i les plantes que han arribat al seu estat òptim de maduració. Pot rebre altres noms, com la sega en el cas dels cereals, o la verema en el cas del raïm. Es pot fer manualment o amb l'ajut de màquines dissenyades especialment per a aquesta funció, com ara les segadores.


Colorant

Additiu que s'utilitza per donar color i embellir els aliments. El seu objectiu és simplement proporcionar-los un aspecte agradable a la vista, que cridi l'atenció i que n'estimuli la venda.


Comanda

Quantitat de productes que cal fabricar i la data en què aquests han d'estar disponibles per als clients.


Comercialització

Procés d'acostament d'un producte al consumidor final.

Conductor elèctric

Cable que enllaça els diferents elements el circuit per portar el corrent fins als receptors. Són de coure i estan aïllats amb un recobriment de material plàstic.


Connexió en paral·lel

Situació que es dóna quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d'un punt de connexió el corrent es reparteix entre ells i es torna a unir a la sortida.

Connexió en sèrie

Situació que es dóna quan en un circuit els diferents elements estan connectats un darrere l'altre de manera que hi circula el mateix corrent elèctric.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES