Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Cel·la

En una taula d'una base de dades, és un requadre o intersecció entre una columna i una fila. És l'element bàsic de la taula on col·loquem una dada.


Cèl·lula fotovoltaica

Component principal d'una instal·lació solar fotovoltaica que produeix electricitat quan hi incideix la llum.


Cel·lulosa

Component principal de les fibres d'origen vegetal.


Central elèctrica


1. Instal·lació on es genera energia elèctrica a partir de la transformació d'una energia primària.
2. Instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d'una font d'energia primària que posteriorment és transportada a través de xarxes elèctriques fins als llocs de consum.


Central hidroelèctrica

Central elèctrica on es genera electricitat a partir de l'energia de l'aigua associada al seu moviment en els rius o en circular, forçadament, a través de canonades.


Central nuclear

Central termoelèctrica en què la font d'energia tèrmica s'obté d'una reacció nuclear provinent d'un material radioactiu, com ara l'urani o el plutoni.


Central tèrmica o termoelèctrica

Instal·lació que genera electricitat a partir de l'energia tèrmica produïda per una combustió, normalment, de fòssils derivats del petroli, del gas natural, del carbó, etc.

Ceràmica

Material fràgil però molt resistent a la compressió i a la intempèrie que s'obté a partir del material natural anomenat argila.


Cercador

Programa informàtic que ens permet trobar la informació que busquem a partir d'una llista d'adreces de pàgines Web que ens proporciona el buscador i que elabora en base a una paraula clau que li donem.


Cicle d'ona

Part d'ona que es va repetint periòdicament.Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES