Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Cargol

Peça composta per un cilindre roscat anomenat tija i una extremitat que permet de fer-la giravoltar anomenada cabota. La rosca consisteix en un sortint o solc, anomenat filet, que s'enrotlla sobre la superfície cilíndrica.


Cargol amb femella

Cargol en què la cabota es fa giravoltar perquè entri dins la femella.

Cargol autoroscant

Cargol de rosca d'hèlice cònica que produeix la rosca femella en el material a mesura que hi va penetrant, molt emprats en les unions de fustes.


Cargol d'anella o baga

Cargol amb la cabota en forma d'anella circular.


Cargol de banc

Eina que permet subjectar materials i peces per treballar-les.


Cargol de ganxo

Cargol amb cabota acabada en angle recte.

Cargolament

Tècnica emprada per fer les unions cargolades. Consisteix a endinsar el cargol en un forat prement-lo i fent-lo girar alhora, amb l'ajuda de les eines adients, de manera que el cargol penetri en el material o bé avanci sobre la femella.

Carpeta informàtica

És una zona de la memòria externa que pot contenir arxius o altres carpetes. Permet organitzar tots els arxius continguts en un disc.


Carreu

Construcció feta amb pedres tallades en blocs regulars de forma prismàtica que es col·loquen formant fileres horitzontals i que estan unides amb argila o morter.


Carrosseria

Part externa que envolta el vehicle i que l'aïlla de l'exterior.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES