Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  68  (Següent)
  TOTES

B

Bit

Sigles de Binary digit. Unitat d'i
nformació bàsica.

Bobina

Component format per un conductor elèctric aïllat i enrotllar sobre una superfície cilíndrica que serveix per crear un camp magnètic quan un corrent elèctric hi circula. Si connectem els extrems dels conductors a una pila, els camps magnètics creats per cada espira se sumen a l'interior de la bobina i el resultat és un camp magnètic similar al d'un imant rectangular, amb un pol nord en un extrem i un ol sud a l'altre


Bombona

Recipient d'acer que emmagatzema el gas a pressió en estat líquid.Boques d'un cargol de banc Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.Bronze Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.


Boques d'un cargol de banc

Són les dues peces superiors del cargol de banc que serveixen per subjectar el material o la peça sobre la qual es vol treballar. Sempre n'hi ha una de fixa i una altra de mòbil.


Bronze

Metall de color ataronjat i lluent, que s'obté de l'aliatge entre el coure i l'estany. És menys conductor i corrosiu i més resistent i dur que el coure.


Bugia

Element situat a la culata del motor, encarregat de provocar l'explosió

Bus

Cable encarregat de comunicar i intercanviar la informació entre els diferents dispositius informàtics.

C

Cabal

Quantitat d'aigua que circula per un lloc en un temps determinat. Es mesura en metres cúbics per segon o en litres per segon.


Cadena alimentària

Procés que va des del moment en què un producte surt del camp fins al moment en què el consumim. Aquest procés es divideix en tres fases obtenció de matèries primeres, transformació en aliments elaborats i comercialització.

Caixa

Diners en metàl·lic que tenim a les oficines de l'empresa.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  68  (Següent)
  TOTES