Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES

T

Turbina

Màquina motriu que mou l'eix del generador en una central elèctrica. La turbina es pot moure gràcies a l'aigua (turbina hidràulica) o al vapor d'aigua (turbina de vapor).

Turbina hidràulica

Màquina destinada a transformar l'energia de l'aigua en energia mecànica, és adir, en un moviment de rotació que es transmet a l'alternador.

Turboalimentació

Introducció dels gasos combustibles dins el cilindre a una pressió superior a l'atmosfèrica per augmentar la quantitat i la velocitat d'entrada dels gasos combustibles a l'interior del cilindre i, per tant, la potència del motor. L'element encarregat d'introduir els gasos a pressió és un conjunt de compressor i turbina anomenat turbocompressor.

U

Ultracongelació

Tècnica de conservació que utilitza el fred (temperatures inferiors a -18ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Unió

És el resultat d'ajuntar dues o més peces per formar-ne un conjunt o per establir-hi una connexió.

Unió amb adhesius

Unió fixa permanent de materials per mitjà de substàncies líquides o semilíquides, anomenades adhesius.

Unió articulada o mòbil

Unió que permet el moviment de les peces unides entre si.

Unió clavada

És la unió fixa permanent que utilitza claus com a elements d'unió.

Unió de precisió o encaix

Unió desmuntable en què els acoblaments de les peces es fan per pressió, mitjançant l'encaix o gràcies a la forma donada a cada peça.

Unió desmuntable

Unió fixa desmuntable que utilitza cargols o visos com a mitjà d'unió.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES