Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES

T

Timbre

Receptor que transforma l'energia elèctrica en energia sonora o acústica.

Tintura

Procés que consisteix a submergir les fibres, els fils o els teixits dins d'un líquid que conté substàncies colorants dissoltes perquè els impregnin totalment.

Tirant

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.

Tisores

Eina que serveix per tallar materials prims com ara paper, cartró, plàstic, etc.

Tissatge

Procés de fabricació de teixits per a l'obtenció de robes i teles.

Topologia d'una xarxa d'ordinadors

És la forma d'interconnexió física entre els equips i dispositius que la integren, és a dir, l'estructura utilitzada en la distribució dels equips connectats a la xarxa.

Torçar

Cargolar els filaments.

Torn

Màquina eina que permet conformar peces cilíndriques, còniques, esfèriques i rosques.

Tornapunta

Puntal que uneix dues peces que formen un angle recte i que treballa principalment a compressió.

Tornavís

Eina que serveix per muntar i desmuntar i que es caracteritza pel tipus de punta que té i per les dimensions de diàmetre i la llargària de la tija.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES