Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES

T

Teoria d'Elton Mayo

Basa l'augment de la productivitat en la motivació dels treballadors i en el foment de la col·laboració i la convivència més que no pas en la divisió del treball i l'autoritat.

Teoria de Fayol

Teoria basada en la jerarquia d'autoritat, la qual cosa implica que cada persona en una empresa només depèn d'un cap, establint, així, una cadena de comandament de forma piramidal.

Teoria de Taylor

Es basa en la divisió del treball a partir de l'estudi detallat de les tasques productives, eliminant operacions o moviments innecessaris per tal de reduir el temps de producció i remunerant als treballadors en funció del seu rendiment.

Termoestable

Plàstic al qual només se'l pot donar forma un cop, en el moment d'obtenir-lo, perquè si el tornem a aplicar calor, es degrada i perd les seves propietats. Per exemple, són termoestables la baquelina, la melanina, etc.

Termoplàstic

Plàstic que es pot escalfar per canviar-li la forma tantes vegades com es pugui sense que perdi les seves propietats. Per exemple, són termoplàstics el polietilè, el poliestirè, el polièster, el niló, etc.

Termòstat

Dispositiu de regulació o control que assegura que la temperatura arribi al valor establert i s'hi mantingui.

Terratzo

Conglomerat de sorra i ciment amb trossos de marbre i en forma de llosa polida per una cara que s'utilitza per pavimentar els habitatges.

Teula

Peça de forma diversa que es fa servir per fer les teulades. Són lleugeres i la seva forma permet el lliscament de l'aigua de pluja.

TIC

Sigles de Tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, tecnologies basades en la microelectrònica, la robòtica, la informàtica i les xarxes de comunicacions.

Tija d'un tornavís

Part que hi ha entre la punta i el mànec del tornavís i sol tenir de 2 o 3 a 8 o 10 mm de diàmetre i una llargària d'entre 40 i 200 mm.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES