Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  ...  68  (Següent)
  TOTES

T

Teixit de punt

Tipus de teixit que té com a característica principal una gran elasticitat, ja que les malles es poden estirar fàcilment en tots dos sentits (amplada i llargada). Per aquest motiu, les peces de gènere de punt són molt còmodes de dur i s'adapten molt bé al cos.

Teixit pla o de calada

Tipus de teixit format pels fils de l'ordit i de la trama, posats alternativament l'un damunt de l'altre, entrellaçats en direccions perpendiculars, formant un angle de 90º.

Tela esmeriladora

Eina feta amb una tela plena de grans d'esmeril o corindó, que serveix per polir superfícies metàl·liques. S'utilitza amb l'ajut d'una llima que fa de suport a la tela.

Telèfon

Sistema de comunicació que consisteix en la transmissió bidireccional del so a distància mitjançant la conversió del so de l'emissor en un senyal elèctric, que es transmet a través de la xarxa de comunicació fins a arribar receptor i convertir-se de nou en so. Hi ha telefonia fixa i telefonia mòbil.

Telègraf

Primer giny de les telecomunicacions que va tenir una implantació massiva, atès que permetia la transmissió de missatges a llarga distància mitjançant instal·lacions amb fil elèctric i per mitjà d'ones electromagnètiques.

Telemàtica o teleinformàtica

És la tècnica que permet la comunicació de dades i l'execució de processos entre equips informàtics allunyats.

Teler

Màquina que lliga els fils i forma, així, els teixits.

Tenacitat

És la propietat que tenen alguns materials de suportar xocs o cops sense trencar-se.

Tensió o força electromotriu (FEM)

Energia amb la qual un generador és capaç d'impulsar els electrons a través d'un circuit.

Tensor

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  ...  68  (Següent)
  TOTES