Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  ...  68  (Següent)
  TOTES

S

Sensor d'un automatisme

Dispositiu que pen dades de la situació del procés o de les variables de sortida i les transmeten al controlador.

Sensòrica

Camp de l'enginyeria que estudia la tecnologia dels sensors, tant per a l'aplicació en la mesura de magnituds com per la detecció.

Senyal analògic

Magnitud que pot adoptar infinites posicions (estats) entre dos valors extrems.

Senyal binari

Variable que només pot tenir, exclusivament, dos valors, que corresponen a dos estats distints i exclusius.

Senyal digital

Magnitud que varia de manera discontínua, per nivells o esglaons.

Serjant

Eina que serveix per subjectar materials o peces al banc de treball per poder-les tallar, polir o foradar amb comoditat o per mantenir juntes les peces que s'han d'unir mentre l'adhesiu s'asseca.

Serra

Màquina eina destinada a tallar perfils metàl·lics. Poden ser de vaivé, de cinta i circulars.

Serra d'arquet

Tipus de serra que s'utilitza amb les dues mans i que serveix per fer talls rectes no gaire llargs en materials durs, com ara els metalls.

Serra de biaixos

Tipus de serra molt similar al xerrac, però muntada en un suport amb unes guies que li permet fer talls amb diferents angles d'inclinació en fustes i plàstics estrets, com ara llistons.

Serra de vogir elèctrica

Serra que serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en planxes de fusta o planxes primes de metalls tous com ara l'alumini i amb l'ajuda d'un motor elèctric.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  ...  68  (Següent)
  TOTES