Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES

A

Amperímetre

Aparell de mesura de la intensitat d'un circuit elèctric.

Amplitud d'ona

Indica el valor màxim de la vibració o oscil·lació.

Antiaglomerant

Additiu que evita que els productes en pols, per exemple, s'endureixin i facin grumolls.

Antioxidant

Additiu que retarda l'oxidació dels greixos dels aliments i així evita que tinguin mal gust, facin pudor o perdin el valor nutritiu.

Aparell de comandament

Operador elèctric que serveix per governar o controlar els circuits.

Aparell sanitari

Element que facilita la higiene personal i les tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades.

Aplicació de calor

Sistema de conservació que es basa en el tractament tèrmic dels aliments, per tal d'eliminar els gèrmens actius que els malmeten. Són molt usats amb la llet i els sucs. Els més importants són la pasteurització i l'esterilització.

Aprest

Cadascun dels processos a què són sotmesos els productes tèxtils per tal de facilitar-ne la posterior elaboració o per comunicar-los l'aspecte, el tacte o altres propietats necessàries per a la venda o l'ús final.

Aqüicultura

Tècnica pesquera que consisteix en la cria i engreix de peixos, mol·luscs o crustacis en instal·lacions adequades fins que adquireixen la grandària comercial.

Arada

Ganiveta grossa amb forma corbada que s'utilitza per llaurar la terra.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES