OSI

Interconnexió de Sistemes Oberts (Open Systems Interconnect). És el protocol en el qual es dóna suport Internet. Establix la manera com es realitza la comunicació entre dues computadores a traves de set capes: Física, Dades, Xarxa, Transport, Sessió, Presentació i Aplicació.

» Glossari d'Informàtica