Operadors Booleans

Operadors lògics que permeten realitzar recerques complexes. Cada eina de recerca té distints operadors, encara que existeixen uns quants que tracten de ser universals com el AND (I), el OR (o), i el NOT (no). La majoria de les vegades es pot trobar els operadors que utilitzen una eina de recerca en l'opció tips. A continuació s'esmenten alguns exemple de com s'utilitzen els operadors booleans en el cercador Exciti: Tots els operadors lògics haurien d'haurien d'anar amb majúscules (AND, OR, NOT, etc) Per a buscar per exemple les referències de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies es pot utilitzar la següent pregunta star AND wars AND movie La busqueda de paraules compostes es farà utilitzant la primera lletra com majúscula. Exemple NFL Quaterbacks.

» Glossari d'Informàtica