On line

En línia o en temps real. Processament de dades en el moment que es desenvolupa una acció (com obtenció de senyals, comunicació per mòdem, etc.). Significa que un programa adquireix i/o calcula dades i mostra els resultats en forma simultània en valors numèrics i/o gràfics i/o sons.

» Glossari d'Informàtica