Octet

Terme utilitzat per a referir-se als vuit bits que conformen un byte. No obstant això, aquest terme s'usa de vegades en comptes de byte en la terminologia de xarxes perquè alguns sistemes tenen bytes que no estan formats per 8 bits.

» Glossari d'Informàtica