News

Forma habitual de denominar el sistema de llistes de correu mantingudes per la xarxa Usenet.

» Glossari d'Informàtica