NIC

Sigles de Network Information Center (Centre d'Informació de la Xarxa) -- El NIC (Network Information Center) és l'autoritat que delega els noms de domini a qui els sol·liciten. Cada país en el món (o pròpiament dit cada Top-Level Domain o TLD) compte amb una autoritat que registra els noms sota la seva jurisdicció. Per autoritat no ens referim a una dependència d'un govern, molts NIC´s en el món són operats per universitats o companyies privades. En altres paraules, el NIC és qui s'encarrega de registrar els dominis d'un país.

» Glossari d'Informàtica