Network Computer

Màquina de computació l'objectiu exclusiu de la qual és el de connectar-se a la xarxa i que per tant incorpora únicament els recursos maquinari i programari necessaris per a tal fi. És capaç de sintonitzar canals de TV i Internet a través d'un mòdem i utilitzant el WWW. S'espera que la seva utilització s'estengui més en el futur conforme vagin augmentant les prestacions i es redueixi el seu preu. També és cridada NET PC, Web PC i Web TV.

» Glossari d'Informàtica