Networking

Terme utilitzat per a referir-se a les xarxes de telecomunicacions en general.

» Glossari d'Informàtica