LAN

(Local Area Network) Xarxa d'àrea local. Xarxa de computadores personals situades dintre d'un àrea geogràfica limitada que es compon de servidors, estacions de treball, sistemes operatius de xarxes i un enllaç encarregat de distribuir les comunicacions.

» Glossari d'Informàtica