Megabits per Segundo (Mbps)

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió per una línia de telecomunicació on cada megabit està format per 1.048.576 bits.

» Glossari d'Informàtica