Listserv (Servidor de Llistes)

Programa que permet la creació i distribució de llistes de correu de manera que la comunicació amb el programa és via correu electrònic. L'avantatge de Listserv enfront de Majordomo es basa que coneixent el nom d'un servidor Listserv és possible obtenir còpia de totes les llistes de correu de tot el món. La comunicació amb Listserv es basa enviant en el cos del missatge (no en el subject) la instrucció desitjada. El servidor mes conegut és listsevt@listserv.net.

» Glossari d'Informàtica