Java

Llenguatge de programació que permet executar programes escrits en un llenguatge molt semblant al C++, cridats applets, a través del WWW. Es diferencia d'un CGI en el fet que l'execució és completament realitzada en la computadora client, en lloc del servidor. Java va anar originalment desenvolupat per Sun Microsystems i el seu principal objectiu va ser crear un llenguatge que anés capaç de ser executat d'una forma segura a través d'Internet. Aquesta característica requereix l'eliminació de moltes construccions i usos de C i C++; entre els quals es destaca l'eliminació de punters. Java no pot accedir arbitràriament a adreces de memòria i és un llenguatge compilat en un codi cridat "byte-code". Aquest codi és interpretat "en vol" per l'intèrpret Java.

» Glossari d'Informàtica