Interfície de Programació d'Aplicacions

API (de l'engonals Application Programming Interface - Interface de Programacion d'Aplicacions, interfície de programació de l'aplicació) és un conjunt d'especificacions de comunicació entre components programari que defineixen com se sol·licita un servei des d'un programa.

» Glossari d'Informàtica