Hit (Accés)

Terme una mica confús degut al fet que pot referir-se a distints conceptes els quals estan relacionats a l'accés a una pàgina web. Suposem que una pàgina web té una mica de text i 5 gràfics de petita grandària de manera que el navegador ha de realitzar 6 lectures del servidor web 1 per a la pàgina en si i 5 per als gràfics.

Estadísticament haurà 5 impactes però des del punt de vista publicitari solament ha d'haver 1, doncs d'altra manera seria una mica semblat a calcular la circulació d'una revista impresa multiplicant els exemplars de la mateixa pel nombre de les seves pàgines. Per a diferenciar ambdós tipus de càlcul se sol parlar de "accessos bruts" i "accessos nets", respectivament, sent els últims els quals realment importen des del punt de vista publicitari.

» Glossari d'Informàtica