Hipertexte

Qualsevol document que conté vincles amb altres documents de manera que al seleccionar un vinculo es desplega automàticament el segon document.

» Glossari d'Informàtica