Gmail

Gmail és el servei de emails gratuït de Google. Oferix 2giga d'espai per als emails. És una nova perspectiva en el que a email gratuïts de web es refereix. http://www.gmail.com

» Glossari d'Informàtica