GIF

(Graphics Interchange Format) - Format binari d'arxius que contenen imatges. Aquest format és utilitzat per la seva alta capacitat de compressió de la informació d'una imatge. Va ser desenvolupat en 1987 (GIF87) per Compuserve

http://www.compuserve.com
(actualment propietat de America Online), com solució per a compartir imatges a través de plataformes. Posteriorment va ser revisat en 1989 generant-se la nova versió GIF89a.

» Glossari d'Informàtica