Router

Un dispositiu que connecta dues xarxes; opera com un bridge però també pot seleccionar rutes a través d'una xarxa.

Router

El router pren decisions lògiques pel que fa a la millor ruta per a l'enviament de dades a través d'una xarxa interconnectada i després dirigeix els paquets cap al segment i el port de sortida adequats.

Les seves decisions es basen en diversos paràmetres. Una de les més importants és decidir l'adreça de la xarxa cap a la qual va destinat el paquet (En el cas del protocol IP aquesta seria l'adreça IP). Altres decisions són la càrrega de tràfic de xarxa en les diferents interfícies de xarxa del router i establir la velocitat de cadascun d'ells, depenent del protocol que s'utilitzi.

» Glossari d'Informàtica