ROM

Read Only Memory (memòria de sol lectura). en la qual s'emmagatzema certs programes i informació que necessita la computadora les quals estan gravades permanentment i no poden ser canviades pel programador (pot ser llegit però no modificat). Les instruccions bàsiques per a arrencar una computadora estan gravades aquí i en algunes notebooks han gravat fulles de calculo, basic, etc.

» Glossari d'Informàtica