RFC

Sèrie de documents iniciada en 1967 la qual descriu el conjunt de protocols d'Internet i experiments similars. No tots els RFC (en realitat molt pocs d'ells) descriuen estàndards d'Internet però tots els estàndards Internet estan escrits en format RFC. La sèrie de documents RFC és inusual quan els protocols que descriuen són elaborats per la comunitat Internet que desenvolupa i investiga, en contrast amb els protocols revisats i estandarditzats formalment que són promoguts per organitzacions com CCITT i ANSI.

» Glossari d'Informàtica